Actualitate

Previous Next

Lumina faptei bune

Bunătatea
este puntea de legătură
dintre sufletul tău şi Dumnezeu.
Teodor Dume

          Fapta bună, zicea Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, este o întâlnire cu Dumnezeu, deoarece ea nu ne aparţine, ci este manifestarea lui Dumnezeu prin noi. Timp şi loc pentru fapte bune este totdeauna, dorinţă de ar fi. Perioada Postului Mare s-a evidenţiat totdeauna prin aceasta, or anume acum cei mai mulţi dintre noi dorim a ne spăla de multele păcate şi facerea milosteniei este una dintre căile care ne ajută în aceasta.

          Al treilea an participă la campania Masa Bucuriei , organizată de Mitropolia Basarabiei şi parohia Acoperământul Maicii Domnului. În sâmbăta Floriilor mai mulţi voluntari, elevi ai LT Alexei Mateevici, avându-l ca moderator pe pr. Roman Botezat, au colectat donaţii de la oamenii de bună credinţă din oraş, susţinuţi fiind de magazinele Linella şi Alunelul.

Anul acesta au fost adunate 500kg de produse alimentare , care, în Duminica Floriilor, au fost distribuite oamenilor mai trişti ca noi, bolnavilor, persoanelor singuratice, familiilor cu mulţi copii, aducându-le o picătură de bunătate, aprinzându-le în suflete lumina speranţei, căci Pentru un Creştin, bunătatea, cinstea şi adevărul sunt candele aprinse în suflet prin care Dumnezeu îi arată Calea spre Mântuire (A. T. Horghidan).

Larisa Grubîi
LT A. Mateevici

Previous Next

Neîncăpătoare a fost azi, de Duminica Floriilor, biserica. Cu crenguțe de salcie în mâini, enoriașii au retrăit acele clipe de neuitat, când Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim.

Previous Next

       

       Postul în general este apropierea noastră de Dumnezeu, or, prin post noi înfrânăm trupul și ne preocupăm de suflet.

         Menite să îndrume spre pocăinţă şi să reamintească tuturor credincioşilor de patimile îndurate de Mântuitor, slujbele speciale săvârşite în Postul Paştelui te ajută să intri în atmosfera acestei perioade. De aceea, nu întâmplător, acum şi lăcaşurile sfinte sunt „îmbrăcate” în culori închise, preotul poartă veşminte cernite, iar cântările sunt mai triste. Indiferent dacă în restul anului obişnuiesc să meargă sau nu des la biserică, în Postul Mare cei mai mulţi credincioşi îşi poartă paşii spre biserici, pentru a participa la slujbe, căci sufletul nostru, al celor ce trăim în veacul tehnologiilor, este pus în fața multor provocări, cărora nu întotdeauna le poate sta în față și sufletul suferă. Biserica vine totdeauna în ajutorul sufletului, dar, mai ales în post. Una dintre rânduielile bisericești ce are ca scop vindecarea omului este și Sfântul Maslu, a şaptea Sfântă Taină a Bisericii lui Hristos şi cea mai puternică slujbă de ajutor şi vindecare a celor bolnavi. Efectele harice ale acestei Sfinte Taine sunt menţionate de către Sfântul Apostol Iacob în Epistola sa, unde zice: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe el Domnul, şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta lui”.

Sfântul Maslu, prin ungere de şapte ori cu untdelemn sfinţit, cu credinţă în mila lui Dumnezeu, vindecă pe cei bolnavi, iar pe cei sănătoși îi întărește în credinţă. Dar oare este azi om care să nu fie în suferință trupească ori sufletească?

Termenul de ,,Maslu" provine din limba slavă şi înseamnă untdelemn, având în vedere că materia prin care se administrează această lucrare sfinţitoare este untdelemnul sfinţit de regulă de şapte preoţi. Taina şi slujba respectivă poartă denumiri deosebite în Bisericile ortodoxe, după cum acestea accentuează unul din elementele de bază ale slujbei sau efectele ei. Aşa, de pildă, grecii îşi spun rugăciunea untdelemnului, iar slavii - slujba sfinţirii untdelemnului. 

              Cele șapte rugăciuni diferite care se rostesc în cadrul slujbei Sfântului Maslu ocupă un loc central în sânul slujbei. Amintind milostivirea și bunătatea pe care Dumnezeu le-a arătat întotdeauna față de oameni, în ele se cere păzirea vieții bolnavului, ușurarea de chinuri, vindecarea și întărirea trupului și totodată iertarea păcatelor, tărie duhovnicească, primenirea întregii sale făpturi și înnoirea în Hristos a vieții sale.

             Efectele harice ale Sfântului Maslu sunt mai multe, dintre care Sf. Apostol Iacov menţionează două: vindecarea parţială sau integrală a suferinţelor trupeşti şi iertarea păcatelor: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui“ (Iacob V, 15). Astfel, Sfântul Maslu vindecă trupul de boli şi sufletul de păcate, prin ungerea cu untdelemn sfinţit. Alte efecte harice ale Sfântului Maslu sunt şi acestea: întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace şi smerenie în inimă.

Așa cum toți suntem prinși de goană în această viață și nu găsim timp și posibilități de a merge la biserică vinerea, când se face Sf. Maslu, biserica ne vine în întâmpinare, oficiind această rânduială după masă, la orele când finisăm serviciul: 16-17.

        Miercuri, 3 aprilie, în biserica ”Acoperământul Maicii Domnului” slujba de Sfântul Maslu a fost oficiată de un sobor de preoți. Creștinii ce țin post negru în această zi, pot primi și Sf. Împărtășanie. Vineri, 12 aprilie, de asemenea această rânduială va fi oficiată după masă.

                           La Sfântul Maslu se aduc: untdelemn, făină de grâu, lumânări de ceară.

                                                                                                                                                                           Grubîi Larisa

 
Previous Next

Festivalul colivei

Promovarea valorilor naționale și general–umane este una dintre marile misiuni ale  școlii, or școala nu educă ingineri, savanți, medici..., ci Oameni.   Printre aceste valori sunt și Credința, Datina strămoșească.

LT”Alexei Mateevici”, în parteneriat cu parohia ”Acoperământul Maicii Domnului”, mai mulți ani la rând organizează diferite activități, prin care educă dragostea de Neam, Credință, Trecut. Una dintre aceste activități este Festivalul colivei, care a ajuns la ediția a II-a. Acest festival se desfășoară anual în cadrul decadei dedicate părintelui spiritual al liceului, poetului și preotului

A.Mateevici. Fiecare clasă pregătește o mini expoziție în centrul căreia se află coliva. După parastasul slujit de pr. Roman Botezat, paroh al bisericii ”Acopărământul Maicii Domnului” și profesor de religie, oficiat în memoria lui A. Mateevici, a înaintașilor culturii noastre și a profesorilor, trecuți în lumea celor  drepți,  care au activat în această instituție, membrii cercului de religie, condus de preoteasa Elena Botezat, profesoară de religie, au prezentat spectacolul despre originea colivei. Spectatorii – enorași, profesori și elevi din liceu, dar și bibliotecarii din raion, au rămas profund impresionați de varietatea împodobirii colivelor, de dragostea și respectul pe care-l manifestă elevii pentru tradiția creștinească a neamului nostru.

Oaspete de onoare la festival a fost scriitorul Ion Iachim.

Larisa Grubîi

str. 31 August 1989, nr. 189, or.Dondușeni, raionul Dondușeni, Republica Moldova, tel. +373 69506375, ©2020 Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” Dondușeni

Search