Actualitate

Previous Next

       

       Postul în general este apropierea noastră de Dumnezeu, or, prin post noi înfrânăm trupul și ne preocupăm de suflet.

         Menite să îndrume spre pocăinţă şi să reamintească tuturor credincioşilor de patimile îndurate de Mântuitor, slujbele speciale săvârşite în Postul Paştelui te ajută să intri în atmosfera acestei perioade. De aceea, nu întâmplător, acum şi lăcaşurile sfinte sunt „îmbrăcate” în culori închise, preotul poartă veşminte cernite, iar cântările sunt mai triste. Indiferent dacă în restul anului obişnuiesc să meargă sau nu des la biserică, în Postul Mare cei mai mulţi credincioşi îşi poartă paşii spre biserici, pentru a participa la slujbe, căci sufletul nostru, al celor ce trăim în veacul tehnologiilor, este pus în fața multor provocări, cărora nu întotdeauna le poate sta în față și sufletul suferă. Biserica vine totdeauna în ajutorul sufletului, dar, mai ales în post. Una dintre rânduielile bisericești ce are ca scop vindecarea omului este și Sfântul Maslu, a şaptea Sfântă Taină a Bisericii lui Hristos şi cea mai puternică slujbă de ajutor şi vindecare a celor bolnavi. Efectele harice ale acestei Sfinte Taine sunt menţionate de către Sfântul Apostol Iacob în Epistola sa, unde zice: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe el Domnul, şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta lui”.

Sfântul Maslu, prin ungere de şapte ori cu untdelemn sfinţit, cu credinţă în mila lui Dumnezeu, vindecă pe cei bolnavi, iar pe cei sănătoși îi întărește în credinţă. Dar oare este azi om care să nu fie în suferință trupească ori sufletească?

Termenul de ,,Maslu" provine din limba slavă şi înseamnă untdelemn, având în vedere că materia prin care se administrează această lucrare sfinţitoare este untdelemnul sfinţit de regulă de şapte preoţi. Taina şi slujba respectivă poartă denumiri deosebite în Bisericile ortodoxe, după cum acestea accentuează unul din elementele de bază ale slujbei sau efectele ei. Aşa, de pildă, grecii îşi spun rugăciunea untdelemnului, iar slavii - slujba sfinţirii untdelemnului. 

              Cele șapte rugăciuni diferite care se rostesc în cadrul slujbei Sfântului Maslu ocupă un loc central în sânul slujbei. Amintind milostivirea și bunătatea pe care Dumnezeu le-a arătat întotdeauna față de oameni, în ele se cere păzirea vieții bolnavului, ușurarea de chinuri, vindecarea și întărirea trupului și totodată iertarea păcatelor, tărie duhovnicească, primenirea întregii sale făpturi și înnoirea în Hristos a vieții sale.

             Efectele harice ale Sfântului Maslu sunt mai multe, dintre care Sf. Apostol Iacov menţionează două: vindecarea parţială sau integrală a suferinţelor trupeşti şi iertarea păcatelor: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui“ (Iacob V, 15). Astfel, Sfântul Maslu vindecă trupul de boli şi sufletul de păcate, prin ungerea cu untdelemn sfinţit. Alte efecte harice ale Sfântului Maslu sunt şi acestea: întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace şi smerenie în inimă.

Așa cum toți suntem prinși de goană în această viață și nu găsim timp și posibilități de a merge la biserică vinerea, când se face Sf. Maslu, biserica ne vine în întâmpinare, oficiind această rânduială după masă, la orele când finisăm serviciul: 16-17.

        Miercuri, 3 aprilie, în biserica ”Acoperământul Maicii Domnului” slujba de Sfântul Maslu a fost oficiată de un sobor de preoți. Creștinii ce țin post negru în această zi, pot primi și Sf. Împărtășanie. Vineri, 12 aprilie, de asemenea această rânduială va fi oficiată după masă.

                           La Sfântul Maslu se aduc: untdelemn, făină de grâu, lumânări de ceară.

                                                                                                                                                                           Grubîi Larisa

 
Previous Next

Festivalul colivei

Promovarea valorilor naționale și general–umane este una dintre marile misiuni ale  școlii, or școala nu educă ingineri, savanți, medici..., ci Oameni.   Printre aceste valori sunt și Credința, Datina strămoșească.

LT”Alexei Mateevici”, în parteneriat cu parohia ”Acoperământul Maicii Domnului”, mai mulți ani la rând organizează diferite activități, prin care educă dragostea de Neam, Credință, Trecut. Una dintre aceste activități este Festivalul colivei, care a ajuns la ediția a II-a. Acest festival se desfășoară anual în cadrul decadei dedicate părintelui spiritual al liceului, poetului și preotului

A.Mateevici. Fiecare clasă pregătește o mini expoziție în centrul căreia se află coliva. După parastasul slujit de pr. Roman Botezat, paroh al bisericii ”Acopărământul Maicii Domnului” și profesor de religie, oficiat în memoria lui A. Mateevici, a înaintașilor culturii noastre și a profesorilor, trecuți în lumea celor  drepți,  care au activat în această instituție, membrii cercului de religie, condus de preoteasa Elena Botezat, profesoară de religie, au prezentat spectacolul despre originea colivei. Spectatorii – enorași, profesori și elevi din liceu, dar și bibliotecarii din raion, au rămas profund impresionați de varietatea împodobirii colivelor, de dragostea și respectul pe care-l manifestă elevii pentru tradiția creștinească a neamului nostru.

Oaspete de onoare la festival a fost scriitorul Ion Iachim.

Larisa Grubîi

Previous Next

                   În data de 9 martie 2019, în oraşul Donduşeni s-a desfăşurat  Concursului de religie cu genericul  ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine”, Ediţia I Protopopiate, organizat de Episcopia de Bălţi , la iniţiativa Ps.Antonie, Episcop de Bălţi. .

              Ziua a început cu Slujba Arhierească, oficiată  la Biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului”, Donduşeni de un sobor de preoţi în frunte cu Ps. Antonie. Grupul  de copii, asemenea îngerilor, îmbrăcaţi în haine naţionale,  prezenţi la Slujbă, au creat o atmosferă caldă, înălţând spre cer o rugă  pentru Neam şi Ţară.  După  slujbă participanţii la olimpiadă, copii din s.Climăuţi, s.Burlăneşti, s.Donduşeni şi din oraşul Donduşeni au mers la L.T.,,Alexei Mateevici”,unde au susţinut concursul, în prezenţa Ps.Antonie,a părintelui Consilier Cultural Botezat Roman şi a părintelui Protopop de Edineţ Sergiu Mariţoi.

             La final, din partea Episcopiei, participanţii au primit câte un ghiozdan cu rechizite.Copiii au avut posibilitate  să cunoască muzeul şcolii, având ca ghid  pe  doamna profesoară Larisa Grubîi, unul dintre fondatorii acestuia.

                    Participanţii  aşteaptă cu nerăbdare etapa finală, care va avea loc la Episcopie şi  la care vor participa învingătorii concursului din protopopiate.

                                                                           Anastasia Botezat,

participantă la Concursul de religie, Ediția I

Previous Next

                  Luând naștere în anul centenar în LT”Alexei Mateevici”, la inițiativa direcției liceului în parteneriat cu parohia ”Acoperământul Maicii Domnului”, Festivalul Cântecului Patriotic ”Pentru Țară, pentru Neam” a prins aripi și la 28 februarie 2019 a ajuns cu statut raional. În cadrul Festivaluli Raional al Cântecului Patriotic, desfășurat la inițiativa doamnei Gulnara Grigoriev, șef DECT Dondușeni,  sub patronatul Direcției Educație, Cultură și Turizm, au participat 18 colective din instituțiile de învățământ din raion. Toți participanții au avut o prestanță înaltă, dar, ca și în orice concurs, printre toți cei mai buni au fost și foarte buni. Premiul I a fost acordat LT”Alexei Mateevici”, premiul II l-au împărțit frățește LT”Prometeu” din Baraboi și Gimnaziul Țaul, iar al III –

LT”M. Eminescu” din s.Sudarca.

                      Premianții vor avea parte de excursii la Muzeul de Istorie din Chișinău, Teatrul Național ”V.Alecsandri” din Bălți, la Cetatea Soroca.

                  Un premiu special –pelerinaj prin locurile istorice și sfinte, a oferit pr. Roman Botezat, paroh al bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni. La mulți ani Festivalului, Țării și Neamului!

  1. L. Grubîi.
str. 31 August 1989, nr. 189, or.Dondușeni, raionul Dondușeni, Republica Moldova, tel. +373 69506375, ©2021 Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” Dondușeni

Search