Actualitate

Previous Next

Ediția a II-a a Festivalului Cântecului Patriotic în LT”Alexei Mateevici”

”Patriotismul este dreptul cel mai scump
și cea mai saracă datorie
a fiecărui cetățean.
B. P. Hașdeu”

           Trec anii și elevii, pășind în viața de după școală, nu-și mai amintesc de formule, analize, comentarii, dar nu uită activitățile de suflet. Obiectivul școlii din toate timpurile a fost nu de a educa savanți, medici, economiști, juriști, dar în primul rând OAMENI. Orice specialist trebuie să fie mai întâi OM, așa cum ne-a creat și ne-a trimis în această lume Dumnezeu. În capul listei valorilor general-umane se află patriotizmul, care începe cu dragostea de părinți (străbuni), casă părintească, satul/orașul natal.

          Scriitorul George Topârceanu spunea „A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Țara drept o datorie e în stare să se laude cu ea.”  Printre activitățile ce au ca obiectiv educarea patriotică elevilor, în LT” Alexei Mateevici” al doilea an se organizează Festivalul Cântecului Patriotic. Ideea organizării acestui festival a luat naștere din colaborarea de parteneriat dintre liceu și parohia ”Acoperământul Maicii Domnului” . Elevii manifestă un interes deosebit față de această activitate, ceea ce este demonstrat prin pregătirea către eveniment, care începe cu selectarea cântecului, după care urmează repetițiile, pregătirea ținutei scenice.

          Anul acesta, ca și în anul trecut, Festivalul s-a desfășurat în 2 zile: 21-22 februarie. Premiul de gradul I la a II Ediție a Festivalului Cântecului Patriotic a revenit elevilor din clasele a V-a ”A”, VII-a ”A”, a XI-a. Ca și în cadrul primei ediții, pr. Roman Botezat, profesor de religie în liceu, parohul bisericii ” Acoperământul Maicii Domnului” , a acordat tuturor participanților, în dependență de locul pe care s-au clasat, premii bănești.

          Mihai Eminescu scria:”Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară. ” Aducerea în scenă a cântecelor buneilor și străbuneilor, e tot o dovadă a iubirii de țară.

          Finalul activității i-a unit pe toți participanții într-o horă.

L. Grubîi, profesoară,
LT”Alexei Mateevici”

Previous Next

                     „Pământul, Istoria şi Limba sunt cei trei piloni pe care se ţine Neamul. ” zice scriitorul Ion Druţă. Pământul şi Limba ni le-a dăruit Bunul Dumnezeu, iar Istoria am moştenit-o de la strămoşi. Istoria, pe lângă toate evenimentele ce au avut loc pe acest pământ al nostru, mai include în sine şi Credinţa , şi Tradiţia. Noi suntem printre cele mai fericite neamuri care au împletit Tradiţia în Credinţă. Anume de aceasta sunt atât de frumoase sărbătorile noastre creştine. Iar printre cele mai luminoase şi aşteptate sărbători sunt şi cele de iarnă, care aduc în case bucuria Naşterii lui Hristos şi nostalgia copilăriei, a dorului de rădăcini.

                 În micul orăşel Donduşeni, de la nordul Moldovei, sărbătorile au pornit din şcoală cu Festivalul Colindelor, apoi au cuprins, prin străduinţa Înalt Preasfinţitului Antonie, Episcop de Bălţi şi a preoţilor din această Episcopie, întreaga zonă de nord: Festivalul zonal al Colindelor din LT” M. Eminescu” din Bălţi, Concertul de Crăciun din Teatrul „V .Alecsandri” din Bălţi, în cadrul căruia au evaluat Corul „Aletheia”, Iaşi, Corul misionar pastoral al Episcopiei de Bălţi, Corala „Divinitate”, Soroca şi invitati speciali –Mioara Velicu şi Elisabeta Turcu Juverdeanu.

                Deosebit de interesant şi încărcate de emoţii s-au desfăşurat sărbătorile în oraş. La a doua ediţie a Galei „Omul Anului” de acest titlu s-au învrednicit dnul Teofil Bălteanu, Iaşi –ctitor al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” şi pr. Roman Botezat-paroh al acestei biserici. De la 25 decembrie până la 13 ianuarie în centrul oraşului a activat Târgul de Craciun, organizat pentru prima dată la iniţiativa domnului Vadim Lesnic, preşedintele raionului, care în fiacare seară a găzduit pe sceana sa colective din toate satele raionului cu buchete de colinde autohtone. La festivitatea de deschidere şi la cea de închidere a Târgului de Crăciun elevii LT”A. Mateevici”, membri ai cercului de religie, condus de preoteasa Elena Botezat au prezentat un colaj din cele mai frumoase colinde. Membrii acestui cerc au mers şi prin oraş, pe la instituţii, aducând, prin colinde, vestea Naşterii Mântuitorului.

Previous Next

Festivalul zonal al Colindelor organizat de Episcopia de Bălţi. Ansamblul "Colindiţa" al cercului de religie din 
LT "A. Mateevici", condus de profesorii Roman şi Elena Botezat, a devenit laureat.

str. 31 August 1989, nr. 189, or.Dondușeni, raionul Dondușeni, Republica Moldova, tel. +373 69506375, ©2021 Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” Dondușeni

Search