Actualitate

Previous Next

ASTRA acasă în Dondușeni

                     De mai bine de un secol și jumătate ASTRA vine în ajutorul românilor din toate regiunile despărțite de mamă. Ca și la 1861, asociația depune eforturi pentru a rezolva problemele ce țin de limba, istoria, trecutul și viitorul acestui neam. Mii și mii de tineri, născuți pe pământul pentru care ai lor strămoși au vărsat sânge, pomenindu-se (prin voia statelor mari și puternice, ce știu a croi și istoria, și pământul) a fi cetățeni ai altor state, au posibilitatea de a cunoaște locurile istorice datorită acestor voluntari cu suflet mare de patrioți și dragoste de frați.

                     Relațiile asociațiunii ASTRA cu micul orășel din nordul Moldovei, Dondușeni, au început cu mulți ani în urmă, dar o colaborare mai strânsă se desfășoară din 2018, când, pentru prima dată, la simpozioanele internaționale, organizate anual de această asociație, au participat și dondușenenii. Și iată deja al treilea an nu numai orașul, dar și raionul Dondușeni participă la activitățile științifice și culturale organizate anual de ASTRA. Zeci de elevi, studenți și masteranzi au prilejul în fiecare vară de a se odihni activ în diferite școli și tabere organizate de ASTRA pentru românii din afara hotarelor.

                    Începutul lui noiembrie 2019 întoarce o filă nouă în calendarul acestor legături frățești, or pe 1 și 2 noiembrie Dondușeni a fost, pentru 2 zile, gazda primitoare pentru participanții la lucrările Simpozionuluiui Internațional, Români și ucraineni în lumina istoriei. Identitate și controverse la porțile Europei, organizat de Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA, Despărțământul ASTRA ”Mihail Cogălniceanu” Iași, în parteneriat cu Filiala Iași a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii a Academiei Române și Universitatea ”Ștefan cel Mare ” din Suceava. Paradoxal, pentru a veni acasă, la frați, românii sunt, încă, nevoiți să treacă mai multe vame și hotare. Dar parcă pot hotarele impuse și vamele opri aerul, păsările ori dorul?!

           Așa e și cu ASTRA, care nu prima dată bate drumurile Moldovei, dar la Dondușeni abia în această toamnă , prea frumoasă și prea binevoitoare, a ajuns.

       În prima zi astriștii au vizitat conacul lui Kazimir și casa-muzeu a pictorului I. Vieru din s. Cernoleuca.

     În ziua a doua, în incinta LT ”A. Mateevici”, a avut loc o întâlnire de suflet a ASTREI cu membri ai comunității, din raion - manageri școlari și locuitori ai raionului. În cadrul acestei întâlniri, la care au fost discutate realizările acestei organizații, dar și proiectele pentru viitor, ansamblele etnofolclorice ”Semănătorii” din o.Dondușeni și ”Vatra” din s. Crișcăuți împreună cu elevii din liceele teoretice ”Prometeu” din s. Baraboi și ”Alexei Mateevici” din Dondușeni au prezentat un recital literar-artistic cu genericul ”Cântare țării” . Tot în această zi astriștii au vizitata muzeul LT ”Alexei Mateevici”, compus din 2 săli-una dedicată părintelui spiritual al școlii, preotului –poet Alexei Mateevici, autorul poeziei ”Limba noastră”, actualmente Imn al RM și alta dedicată istoriei acestei instituții de învățământ. Excursia prin   parcul lui Pomer din s. Țaul a fost o altă descoperire pentru astriști.

         Întâlnirea, care a avut loc cu aportul și suportul Direcției Educație Cultură și Turizm și pr.

Roman Botezat, parohul bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului ” , a lăsat impresii adânci în sufletele oaspeților și ale gazdelor.

                       Oaspeții s-au dus de acasă acasă, iar noi, cei din Dondușeni deja le ducem dorul și facem planuri pentru o nouă reveder la un festival al tradițiilor neamului.

L.Grubîi, o. Dondușeni

str. 31 August 1989, nr. 189, or.Dondușeni, raionul Dondușeni, Republica Moldova, tel. +373 69506375, ©2021 Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” Dondușeni

Search