Actualitate

Previous Next

Pronia Lui Dumnezeu asigură omului toate cele necesare vieţii: aerul, pe care-l respiră, apa, pe care o bea, lumina, care-l luminează, copacii şi plantele, care-l hrănesc, păsările, care-i cântă, marea, care-l răcoreşte, uscatul, unde trăieşte şi propăşeşte. Închipuiţi-vă ce s-ar întâmpla (să presupunem!), dacă ar lipsi aceste bunuri zilnice, pe care Dumnezeu le oferă gratuit şi celui mai sărac om. 

Din păcate, omul contemporan, superficial și secularizat duhovnicește, cere ajutorul Lui Dumnezeu doar atunci când trece prin necazuri sau suferințe, dar îndată ce a scăpat de suferință, de sărăcie, de necaz, uită de Dumnezeu. Ca și cei 9 leproși pe care i-a vindecat Iisus Hristos. (cf. Luca 17, 17-18).

Părintele Cleopa Ilie ne întreabă :Acum să ne întrebăm fiecare: Oare noi mulțumim zilnic și în fiecare ceas lui Dumnezeu pentru binefacerile primite? Sau uităm de această mare poruncă? Căci și Sfântul Apostol Pavel ne poruncește, zicând: „Pentru toate mulțumiți” (I Tesaloniceni 5, 18; Efeseni 5, 20). Știm că mulți cârtesc în inimile lor și zic la necaz: „Pentru ce să mulțumesc Lui Dumnezeu, că iată sunt bolnav, nu s-a împlinit cererea, soțul este rău, copilul n-a reușit?” Dar să te întreb în Numele Lui Dumnezeu: Oare când erau sănătoși și tineri și aveau de toate și toți îi cinsteau, atunci mulțumeau lui Dumnezeu?”

Când omul nu mulțumește pentru binefacerile primite, zice Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, el decade spiritual și se dezumanizează. Omul este cu adevărat om, adică ființă rațională și relațională, când este recunoscător Lui Dumnezeu și oamenilor pentru darurile și binefacerile pe care le primește. Omul credincios și demn mulțumește permanent Lui Dumnezeu pentru că trăiește în creația Lui Dumnezeu și o folosește, adică folosește aerul, apa, pământul, căldura soarelui și toate cele făcute de Dumnezeu pentru a susține viața umanăIar oamenilor care-l ajută le mulțumește, deoarece simte că recunoștința este lumina vieții în comuniune și a creșterii lui spirituale în demnitate și bunătate…”

Nerecunoștința dezumanizează pe om și îl înstrăinează de semeni, însă recunoștința ridică pe om în demnitate și îl îmbogățește spiritual.

Și e paradoxal acel fapt că noi îi mulțumim unui străin care ne-a ajutat o singură dată (ceea ce dă dovadă că avem cei 7 ani de acasă), dar uităm să mulțumim celor apropiați pentru ceea ce fac pentru noi zi de zi… Considerăm asta ca ceva normal, de parcă e o datorie a lor…Așa se întâmplă că îi cerem Lui Dumnezeu ajutor, dar uităm să-I mulțumim pentru ceea ce ne dă în fiecare clipă…

,,Duminica mulţumirii Lui Dumnezeu pentru toate” a adunat zeci de credincioşi ai parohiei ”Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni la slujbă de mulțumire. Credincioșii au adus daruri , care au fost sfințite după slujba specială , oficiată de Pr. Roman și Marin Botezat. Masa la care s-au adunat toți după slujbă i-a unit , le-a adus tuturor împăcarea sufletească. Credincioșii au mulțumit Lui Dumnezeu pentru toate, menționând și faptul că ajutorul Domnului a fost nespus de mare în construirea bisericii și sfințirea ei în acest an.  

A fost prima Duminică a mulțumirii care a pus începutul unei tradiții frumoase – în fiecare an, în ultima duminică din octombrie, biserica va oficia serviciul divin pentru a aduce mulțumire Lui Dumnezeu pentru toate.

”Mulţumesc!”este un cuvânt mic, dar recunoştinţa, pe care o exprimă, aduce un mare bine. Împacă inima, face societatea umană.                                                                                                          L.Grubîi

Previous Next

La 19 octombrie în orașul nostru a avut loc Conferința Internațională ”Istoricul Leonid Boicu -omul și opera”, organizată de V.Botezat, conducător și fondator al Asociației
”Baștina”. Participanții la Conferință au asistat la un parastas oficiat de Pr.Roman Botezat în memoria pământeanului nostru Leonid Boicu.

str. 31 August 1989, nr. 189, or.Dondușeni, raionul Dondușeni, Republica Moldova, tel. +373 69506375, ©2021 Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” Dondușeni

Search